اینورتر Growatt

شرکت انرژی های نوین Growatt  در سال ۲۰۱۰، با تمرکز بر تولید اینورترهای خورشیدی و ارائه راهکارهای سیستمی برای بازار جهانی، پایه گذاری شد. گرووات تا به امروز بیش از ۲٫۷ گیگاوات محصولات نصب شده دارد که به قیمت مناسب و کیفیت بالای خود در جهان شناخته شده است .

Growatt-10k UE
Growatt-3000MTL-S
Growatt-4000UE
Growatt-5000MTL-S
Growatt-5000UE
Growatt-6000UE